Projekty Mobilności uczniów i kadry

Stowarzyszenie EUROPA-DIREKT e.V. zajmuje się organizowaniem projektów mobilności dla uczniów, absolwentów, osób poszukujących zatrudnienia oraz kadry pedagogicznej.


Staże zagraniczne odbywają się w firmach (nie w centrach szkoleniowych, salach wykładowych, czy pracowniach) i odzwierciedlają rzeczywiste warunki zatrudnienia na stanowisku w zdobywanym zawodzie. Zdecydowana większość firm, z którymi współpracujemy, posiada akredytację do kształcenia kadry w systemie dualnego kształcenia zawodowego oraz doświadczenie w przyjmowaniu obcojęzycznych praktykantów. Wysoka koniunktura oraz aktualna sytuacja na lokalnym, niezwykle chłonnym rynku pracy stwarzają realne szanse zatrudnienia dla zaangażowanych i komunikatywnych stażystów.


Mobilność kadry to najczęściej projekty o charakterze wizyty studyjnej ukierunkowane na poznawanie podmiotów i sposobu funkcjonowania dualnego systemu kształcenia zawodowego, lub podnoszenie jakości pracy na rzecz młodzieży, w tym młodzieży o mniejszych szansach. Nasze stowarzyszenie posiada liczne partnerstwa w sektorze edukacji zawodowej, na szczeblu ministerialnym oraz wśród instytucji zajmujących się wsparciem młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych i zagrożonych bezrobociem. Program każdej wizyty przygotowujemy indywidualnie według potrzeb naszych partnerów.


Drezno należy do najważniejszych ośrodków gospodarczych i naukowych w Niemczech, a przy tym może poszczycić się bardzo bogatą historią i wyjątkowo atrakcyjnym położeniem geograficznym. Poza zawodową częścią projektu na wysokim poziomie uczestnicy mogą spodziewać się również atrakcyjnego programu kulturowego.


Nasze mocne strony: wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, międzynarodowy i wielojęzyczny zespół, elastyczność i dynamika działania, wysokie wewnętrzne standardy jakości, bardzo dobra znajomość uwarunkowań lokalnego rynku pracy oraz znajomość regionu, rozbudowana baza kontaktów i wieloletnie partnerstwa z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami kształcenia zawodowego.


KONTAKT

Paweł Piatkowski: j. polski, niemiecki, angielski

Sarah Neis: j. polski, niemiecki, francuski, angielski

Tel.: +49 351 2510604

erasmus@europa-direkt.com

        <>