Tandemy językowe

Tadnem językowy to rodzaj kursu językowego, w którym nauka języka zorganizowana jest na zasadzie wymiany przy udziale dwóch native speakerów. Główny nacisk na naszych kursach położony jest na komunikację. Poza szlifowaniem komunikatywności nasi uczestnicy dowiadują się masy rzeczy o sobie nawzajem, ale też przy okazji o ludziach, kulturze i zwyczajach panujących w sąsiednim kraju. Jako że nasze tandemy odbywają się latem, staramy się wybrać możliwie jak najbardziej atrakcyjne lokalizacje dla naszych projektów, tak aby sprzyjały różnym formom wypoczynku i umożliwiały interesujący program towarzyszący.

Na chwilę obecną organizujemy tandemy niemiecko – francuskie, ale być może niedługo rozszerzymy ofertę o projekty polsko – niemieckie :-) Chętnie podejmiemy w tej sprawie rozmowy z zainteresowanym partnerem z Polski.

Każdy z kursów trwa około dwóch tygodni – po tygodniu w każdym kraju. Przed południem poświęcamy czas na naukę języka w formie interaktywnych metod tandemowych. Po południu wypoczywamy i organizujemy program towarzyszący: wycieczki rowerowe, spacery, zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w regionie, aktywności na plaży, wspólne wieczory przy ognisku, dyskoteki etc. Komunikacja w ramach aktywności nieformalnych oczywiście też sprzyja poprawie umiejętności językowych :-)

Zespół koordynujący projekt składa się z niemieckich i francuskich (tudzież polskich i niemieckich) native speakerów władających biegle jednym i drugim językiem, którzy posiadają zarówno kompetencje animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży jak i szeroki repertuar tandemowych metod nauki języka.