Szkolenie dla animatorów

Polsko – Niemiecko – Francuskie szkolenie dla animatorów międzykulturowych spoktań młodzieży

Francja/Niemcy/Polska 2017/18

Formularz zgloszeniowy znajdziesz tutaj...
Uwaga: jeszcze tylko 3 wolne miejsca!

Moduł 1: 09.09.-15.09.2017 w Niemczech (Görlitz)
Moduł 2: 13.03-19.03.2018 w Polsce (Prudnik)
Moduł 3: 21.09.-27.09.2018 we Francji (Graçay)

Nasze szkolenie składa się z trzech modułów teoretycznych i jedego modułu praktycznego. Adresatami naszej oferty są młodzi ludzie obecnie zaangażowani lub chcący zająć się organizowaniem i prowadzeniem międzykulturowych spotkań młodzieży.

Zapraszamy wszystkich otwartych na inne kultury i nowe doświadczenia, interesujących się zagadnieniami edukacji międzykulturowej, rozwijaniem społeczeństwa demokratycznego oraz szukających możliwości zarobkowania w ramach projektów wymiany międzynarodowej.

Umiejętności metodyczne i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliwią Wam koordynowanie spotkań młodzieży z grupami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, a uzyskany certyfikat będzie potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze animatora międzykulturowych spotkań młodzieży.

Cykl oferowanych przez nas modułów szkoleniowych zakończy się tygodniową praktyką w ramach jednego z naszych projektów bądź projektów naszych parterów!

Certyfikat DFJW
Nasze szkolenie odpowiada standardom umożliwiającym przyznanie jego absolwentom certyfikatu dla animatorów międzykulturowych spotkań młdozieży. Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez gremium składające się z władz OFAJ/DFJW oraz przedstawicieli niemieckich i francuskich organizacji, działających w kontekście projektów międzykulturowych. Uzyskany certyfikat umożliwia podjęcie pracy w roli animatora w ramach projektów organizowanych przez nasze stowarzyszenie bądź inne podmioty działające w dziedzinie edukacji nieformalnej / projektów międzykulturowych.


W ramach szkolenia zajmiemy się opracowaniem następujących zagadnień / bloków tematycznych:
• Wprowadzenie do tematyki i metodyki edukacji międzykulturowej podczas bilateralnych oraz trilateralnych spotkań młodzieży
• Rola różnych płaszczyzn komunikacyjnych oraz formy komunikacji niewerbanej
• Warsztaty metodyczne z zakresu: inicjowania spotkania i poznawania się uczestników, animacji językowej i dynamiki grupy, pedagogiki przeżyć, poznawania otoczenia, rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania świadomości demokratycznej.
• Aspekty kulturowe oraz realia pracy z młodzieżą w Niemczech, w Polsce i we Francji
• Rola stereotypów i uprzedzeń w interakcjach z drugim człowiekiem
• Praca zespołowa oraz zarządzanie czasem
• Rola tłumacza oraz metody pośrednictwa językowego
i wiele innych.

Koszt udziału w każdym z modułów teoretycznych szkolenia wynosi 50,- €.
Cena ta obejmuje :
• Koszty prowadzenia szkolenia przez międzynarodowy zespół trenerów / tłumaczy
• Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem
• Koszyty pedagogiczne, materiały
• Program towarzyszący, bilety wstępu etc.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zwrot kosztów podróży według stawek ryczałtowych OFAJ/DFJW.

http://www.dfjw.org/die-kultur-des-anderen-verstehen-die-rolle-von-internationalen-teamern-trinationalen-begegnungen

Garść informacji w kwestiach organizacyjnych:
• w miarę potrzeb szkolenie będzie tłumaczone na język polski, niemiecki oraz francuski
• pracujemy metodami warsztatowymi

Formularz zgloszeniowy znajdziesz tutaj...
Wasznie dokumenty:
Formularz zwrot kosztów podróży
schemat sprawozdania z praktyki

W razie pytań służę pomocą, dane kontaktowe Paweł Piątkowski albo Sarah Neis – Tel.: +49 351 2510604
albo na adres mailowy stowarzyszenia Europa-Direkt:

europa.direkt@googlemail.com©europa-direkt e.V. ImpressumAktualisiert am 10. Juli 2018
Mitarbeiter: Passwort: Passwort vergessen?