Projekty zawodowe

Mobilność dla wszystkich - Z doświadczenia wiemy, że uczniowie decydujący się na naukę zawodu mają w porównaniu do uczniów szkół ogólnokształcących i studentów zdecydowanie bardziej ograniczone możliwości wzięcia udziału w projektach wymiany młodzieży. Dlatego projekty o charakterze zawodowym mają u nas bardzo wysoki priorytet. W ramach naszej działalności umożliwiamy uczniom szkół zawodowych i technikum udział w projekcie wymiany z młodzieżą z Niemiec i Francji podążającą w tym samym zawodowym kierunku. Obecnie organizujemy cyklicznie projekty dla piekarzy, cukierników, kucharzy, laborantów, metalurgów, architektów krajobrazu i pielęgniarzy.

Wspólny mianownik – w projektach zawodowych silniej nawet niż w tematycznych rysuje się wspólne dla wszystkich uczestników tło – kontekst zawodowy. Staje się on spoiwem i doskonałym punktem wyjścia do integracji i wymiany doświadczeń.

Kontekst europejski w odniesieniu do własnej codzienności – pochylenie się nad własną zawodową perspektywą na forum międzynarodowej grupy w naturalny sposób rozszerza perspektywę o wymiar europejski, podsuwając pytania związane z mobilnością, a także stwarzając szansę na nawiązanie kontaktów i pozyskanie wartościowych informacji.

        <>