Europa-Direkt e.V. - Institut für interkulturelle und europäische Studien (Instytut studiów międzykulturowych i europejskich)

EUROPA-DIREKT e.V. jest Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w Dreźnie. Od 1995 roku organizuje międzynarodowe projekty o charakterze edukacyjnym, m.in. projekty wymiany młodzieży, staże zagraniczne, szkolenia, wizyty studyjne i tandemy językowe. Od wielu lat priorytetem są dla nas projekty realizowane dla i z osobami kształcącymi się zawodowo.

Młodzież i dorośli biorący udział w naszych projektach mają okazję doświadczać edukacji w innym wymiarze, stykając się z pedagogiką międzykulturową, aspektami edukacji pozaformalnej oraz zbierając doświadczenie zawodowe na szczeblu międzynarodowym.

Więcej informacji na temat naszego stowarzyszenia oraz oferty projektowej znajdziecie na kartach niniejszej strony internetowej oraz kontaktując się z nami.

Napiszcie do nas