Szkolenia dla animatorów

Polsko — Niemiecko — Francuskie szkolenie dla animatorów międzykulturowych spoktań młodzieży

Francja/Niemcy/Polska 2019/20

Moduł 1: 22.-27.03.2019 w Niemczech (Görlitz)

Moduł 2: 13.-18.11.2019 we Francji (Graçay)

Moduł 3: 26.02.-02.03.2020 w Polsce (Morawa)

Nasze szkolenie składa się z trzech modułów teoretycznych i jedego modułu praktycznego. Adresatami naszej oferty są młodzi ludzie obecnie zaangażowani lub chcący zająć się organizowaniem i prowadzeniem międzykulturowych spotkań młodzieży.

Zapraszamy wszystkich otwartych na inne kultury i nowe doświadczenia, interesujących się zagadnieniami edukacji międzykulturowej, rozwijaniem społeczeństwa demokratycznego oraz szukających możliwości zarobkowania w ramach projektów wymiany międzynarodowej.

Umiejętności metodyczne i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliwią Wam koordynowanie spotkań młodzieży z grupami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, a uzyskany certyfikat będzie potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze animatora międzykulturowych spotkań młodzieży.

Cykl oferowanych przez nas modułów szkoleniowych zakończy się tygodniową praktyką w ramach jednego z naszych projektów bądź projektów naszych parterów!

Certyfikat DFJW

Nasze szkolenie odpowiada standardom umożliwiającym przyznanie jego absolwentom certyfikatu dla animatorów międzykulturowych spotkań młdozieży. Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez gremium składające się z władz OFAJ/DFJW oraz przedstawicieli niemieckich i francuskich organizacji, działających w kontekście projektów międzykulturowych. Uzyskany certyfikat umożliwia podjęcie pracy w roli animatora w ramach projektów organizowanych przez nasze stowarzyszenie bądź inne podmioty działające w dziedzinie edukacji nieformalnej / projektów międzykulturowych.

W ramach szkolenia zajmiemy się opracowaniem następujących zagadnień / bloków tematycznych:

•    Wprowadzenie do tematyki i metodyki edukacji międzykulturowej podczas bilateralnych oraz trilateralnych spotkań młodzieży

•    Rola różnych płaszczyzn komunikacyjnych oraz formy komunikacji niewerbanej

•    Warsztaty metodyczne z zakresu: inicjowania spotkania i poznawania się uczestników, animacji językowej i dynamiki grupy, pedagogiki przeżyć, poznawania otoczenia, rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania świadomości demokratycznej.

•    Aspekty kulturowe oraz realia pracy z młodzieżą w Niemczech, w Polsce i we Francji

•    Rola stereotypów i uprzedzeń w interakcjach z drugim człowiekiem

•    Praca zespołowa oraz zarządzanie czasem

•    Rola tłumacza oraz metody pośrednictwa językowego

i wiele innych.

Koszt udziału w każdym z modułów teoretycznych szkolenia wynosi 50,- €.

Cena ta obejmuje :

•    Koszty prowadzenia szkolenia przez międzynarodowy zespół trenerów / tłumaczy

•    Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem

•    Koszyty pedagogiczne, materiały

•    Program towarzyszący, bilety wstępu etc.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zwrot kosztów podróży według stawek ryczałtowych OFAJ/DFJW.

Garść informacji w kwestiach organizacyjnych:

•    w miarę potrzeb szkolenie będzie tłumaczone na język polski, niemiecki oraz francuski

•    pracujemy metodami warsztatowymi

W razie pytań służę pomocą, dane kontaktowe Paweł Piątkowski albo Sarah Neis — Tel.: +49 351 2510604

albo na adres mailowy stowarzyszenia Europa-Direkt office@europa-direkt.com