Čestina

EUROPA-DIREKT
Institut interkulturních a evropských studií

S námi se můžete setkávat s lidmi z celé Evropy, učit se jejich jazyk, diskutovat s nimi a užít si s nimi spoustu zábavy!

Jsme apolitické a bezkonfesijní sdružení se sídlem v Dráždanech (Dresden), Nĕmecko. Jsme oficiálními zastupci Francouzsko-nĕmecké organizace pro výmĕnu mládeže.

Naše akce / semináře / organizujeme s pomoci našich partnerů ve Francii, Polsku, České republice a v ostatních evropských zemích.
Čím se zabýváme?

Pracovní struktury jako indikátory jiného společenského systému!

> projekty v oblasti přípravy na povolání
Učni z různých zemí si vymĕnují názory a zkušenosti. Srovnání vlastního vzdĕlání v mezinárodním kontextu zvyšuje vedle pracovních také jazykové a sociální dovednosti. Reflektuje a tematizuje se vhled do kultury a mentality toho druhého.

Myšlenky jako slyšitelné odrazy jiné mentality!

> projekty zabývající se určitou oblastí
Skupiny se zvláštními oblastmi zájmu se setkávají na tematických setkáních. S pomocí práce ve skupinĕ a diskuzí objevují jiné kultury.

Slova jako poslové kultury!

> letní jazyková setkání
Pod profesionálním vedením objevují učastníci hravou formou se svámi tandemovými partnery cizí zemi a její jazyk.

Prostředníci jako motory evropského sjednocení!

> nabídky seminářů a vzdĕlávání
Budoucí teameři jsou vzdĕláváni v pedagogických, metodických a jazykových kompetencích a připravováni na to, aby zvládli profesionální vedení mezinárodních setkání.
Máte-li nĕjaké otázky nebo projekty, které byste rádi uskutečnili, obratte se na nás!

©europa-direkt e.V. ImpressumAktualisiert am 10. Juli 2018
Mitarbeiter: Passwort: Passwort vergessen?